Quran online
Al Quran   Quran
         Uthmani Script  Quran
         Color Coded   The Holy
         Quran in flash

The
         Holy Quran

 1.Al-Fatihah   39.Az-Zumar  77.Al-Mursalat
 2.Al-Baqarah  40.Ghâfir   78.An-Naba' 
 3.Âl-'Imrân  41.Fussilat  79.An-Nazi'ât
 4.An-Nisâ'  42.Ash-Shûra  80.'Abasa
 5.Al-Mâ'idah   43.Az-Zukhruf  81.At-Takwîr 
 6.Al-An'âm   44.Ad-Dukhân  82.Al-Infitâr
 7.Al-A'râf  45.Al-Jâthiya  83.Al-Mutaffifîn
 8.Al-Anfâl  46.Al-Ahqâf  84.Al-Inshiqâq
 9.At-Taubah   47.Muhammad or Al-Qitâl  85.Al-Burûj
 10.Yûnus   48.Al-Fath  86.At-Târiq
 11.Hûd  49.Al-Hujurât  87.Al-A'lâ
 12.Yûsuf   50.Qâf.  88.Al-Ghâshiyah
 13.Ar-Ra'd   51.Az-Zâriyât  89.Al-Fajr
 14.Ibrahîm  52.At-Tûr  90.Al-Balad
 15.Al-Hijr  53.An-Najm   91.Ash-Shams
 16.An-Nahl  54.Al-Qamar  92.Al-Lail 
 17.Al-Isrâ'  55.Ar-Rahmân  93.Ad-Duha 
 18.Al-Kahf   56.Al-Wâqi'ah  94.Ash-Sharh
 19.Maryam   57.Al-Hadîd  95.At-Tin
 20.Tâ­Hâ.  58.Al-Mujâdilah  96.Al-'Alaq 
 21.Al-Anbiyâ'  59.Al-Hashr  97.Al-Qadr
 22.Al-Hajj  60.Al-Mumtahinah  98.Al-Baiyinah
 23.Al-Mu'minûn  61.As-Saff  99.Az-Zalzalah
 24.An-Nûr  62.Al-Jumu'ah   100.Al-'Adiyât
 25.Al-Furqân  63.Al-Munafiqûn  101.Al-Qâri'ah
 26.Ash-Shu'arâ'  64.At-Taghâbun  102.At-Takâthur
 27.An-Naml  65.At-Talâq  103.Al-'Asr
 28.Al-Qasas  66.At-Tahrîm  104.Al-Humazah
 29.Al-'Ankabût  67.Al-Mulk  105.Al-Fîl
 30.Ar­Rûm   68.Al-Qalam   106.Quraish
 31.Luqmân  69.Al-Hâqqah  107.Al-Mâ'ûn
 32.As­Sajdah   70.Al-Ma'ârij  108.Al-Kauthar
 33.Al­Ahzâb  71.Nûh  109.Al-Kâfirûn
 34.Saba'   72.Al-Jinn  110.An-Nasr
 35.Fâtir or Al­Malâ'ikah   73.Al-Muzzammil  111.Al-Masad
 36.Yâ­Sîn.  74.Al-Muddaththir   112.Al-Ikhlâs or At-Tauhîd
 37.As-Sâffât  75.Al-Qiyâmah  113.Al-Falaq
 38.Sâd.  76.Al-Insân or Ad-Dahr  114.An-NâsQuran
 

 

Free Web Counter
page counter

If you find any error / unauthentic information / broken links on this site,
please  Email Us!
May Allah Azza Wa Jalla reward you for the help.
Jazakumullah Khairan Katsiran.

 

eXTReMe Tracker

1997-2014 Nixja 

Visit Us On Facebook   Visit us on YouTube   Visit us on
      Twitter